top of page

2022-2024 DÖNEMİ KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

yönetim.jpeg

Ayaktakiler: (Soldan sağa) Mehmet Cavat AYDINGÜLER, Ersen AKDEMİR, Hüseyin ÖNTAŞ

Oturanlar: (Soldan sağa) Can DENGEY, Tarık BEZER, Adem ERCAN

bottom of page