top of page
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE...
 

KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİ'NİN TARİHÇESİ

Ergün BAŞAK

Kadıköy’de ikamet eden filatelistler (Sadık Ceylan, Hilmi Bayındır ve Necati Dölay) ile pul ticareti yapan tüccarlar (Nurhan Tüzüngüç ve Orhan Ortaç), Kadıköy’ünde kendilerini bir araya getirerek, birbirlerini tanıyıp, ortak gereksinmelerini giderebilecekleri bir dernek ve bir lokalden yoksundular. Bu pulseverler, koleksiyonlarının eksiklerini tamamlayabilmek için o zaman ekseriyeti Yüksekkaldırım’da bulunan pul tüccarlarına veya Beyoğlu’nda faaliyet gösteren “İstanbul Filatelist Kulübü”ne gitmek zorundalardı.

 

İlçede filateliye gönül veren şahıslar kendi aralarında bir kulüp kurmayı düşündülerse de, gerek maddi olanakların yetersizliği ve gerekse dernek kurmak için zorunlu kanuni formalitelerin o zamanki zorluğu ve tam bilinememesi nedeniyle herhangi bir teşebbüste bulunamadılar.

 

Bu şahıslardan, koleksiyonu için kâh İstanbul Filatelist Kulübü’ne kâh Yüksekkaldırım’daki pul tüccarlarına giderek filatelik materyali temin eden şahısların teşvik ve önder olmaları ile Kadıköy’de, “Kadıköy Filatelist Kulübü” adı altında bir kulüp kurulmasına teşebbüs edildi. İlk olarak kulübe üye kaydedebilmek için gerekli “Üye Kayıt Formu”, İstanbul Filatelist Kulübü’nün mevcut formu örnek alınarak, basıldı.

 

Baskı için matbaaya verilen İstanbul Filatelist Kulübü’nün üye kayıt formunda sadece kulüp adı “Kadıköy Filatelist Kulübü – Söğütlüçeşme Cad. Direkli Pasaj – Kadıköy” olarak değiştirilmiş olduğundan, formun içinde bulunan metindeki “İstanbul Filatelist Kulübü’nün esas nizamnamesini kabul ediyorum. Kulübe aslî üye kabul edilmemi rica ederim,” ibaresi aynı kalmış ve basılan form her dolduruluşunda “İstanbul”un üstü çizilerek, “Kadıköy” olarak düzeltilmiştir.

 

Kulüp adresinin, Kadıköy iskelesinden Altıyol’a çıkan Söğütlüçeşme Caddesi ile Vahap Bey sokağının kesiştiği köşede bulunan Direkli Pasaj olarak gösterilmesinin başlıca nedeni, gençleri kulüp kurmaya teşvik ederek, maddi destek veren ve daha sonra kulübün 1, 4 ve 5 numaralı üyeleri olacak olan Necati Dölay, Nurhan Tüzüngüç ve Günalp Akbay gibi şahısların bu pasaj içinde birden fazla dükkanlarının bulunması ve burasının Kadıköy’ünde merkezî bir yer olmasıydı.

 

Kayıt olan üye sayısının 70’i geçmesine rağmen, gerek kanunî formaliyelerin tamamlanamaması ve gerekse kulüp için sabit bir kulüp merkezi bulunamaması, kulübün resmî kuruluşunu geciktirmiştir. Daha fazla gecikmeye meydan vermemek için kulübe aslî üye olan şahıslar; aralarından Necati Dölay, Kazım Günyeli, Halit Özer, Nurhan Tüzüngüç, Günalp Akbay, Najat Sarıoğlu, Mustafa İnkaya, Mustafa Soysal, Nejat Göral, Orhan Ortaç, Ferit Cıvaoğlu ve Zeki Cantez beyleri kulübün müteşebbis heyeti olarak seçtiler. Seçilen bu müteşebbis heyetin ilk toplantısında Necati Dölay başkan, Ferit Cıvaoğlu da ikinci başkan olarak seçilmişlerdir.

 

Müteşebbis heyet, kulübün esas nizamnamesini hazırlayarak, imzalamış ve kulübe kayıtlı üyelere merkez olarak Rıhtım Caddesi, Nemlizade Sokak No:51’deki yeri kiralamıştır. Kanunî muamelelerin bitmesinden sonra kulübe kayıtlı üyelere, filateli ile ilgili şahıslara ve İstanbul Filatelist Kulübü’ne 12 Ekim 1958 pazar günü kulüp lokalinin açılışının yapılacağı bildirilerek, davetlerde bulunulmuştur.

 

Lokalin bu açılış davetine, İstanbul Filatelist Kulübü ikinci başkanı Halit Tecim ve bu kulübün üyesi Timotey Matuhin katılmıştır. Matuhin Bey, yeni kurulan kulübe yardım gayesi ile kendisine ait bir pul klasörü hediye etmiş ve satıştan elde edilecek geliri de Kadıköy kulübüne bırakmıştır. Açılış için hazırlanmış büfede, üyelere ve davetlilere ikramda bulunulmuştur.

 

Günün anısının yaşatılabilmesi için Kadıköy P.T.T. Müdürlüğü’nden alınmış olan 35 numaralı posta damgası, kulüp tarafından bastırılmış olan, kulübün logosu, ismi ve adresine havi zarflara vr davetiyelere tatbik edilmiştir.

 

Kulübün ilk Genel Kurulu (kongresi) 8 Şubat 1959 pazar günü kulüp merkezinde, kayıtlı 73 üyeden 37’sinin iştiraki ile yapılmıştır. Kulüp Müteşebbis Heyeti ikinci başkanı Ferit Cıvaoğlu’nun konuşması ile başlanan kongrede, kongre başkanlığına Eşref Demirağ, kâtipliklere Firuzan Yakın ile Orhan Arsan seçildiler. Gündemde olan nizamname tadili ile Türkiye Filatelist Kulüpleri Federasyonu’na Kadıköy kulübünün üye olması, üyelerin fikir beyanları ve uzun müzakereler sonucunda kabul edildi. Gündemin 3. maddesi olan yönetim kurulu asil ve yedek üyelikleri ile murakıplıklara ve haysiyet divanı üyeliklerinin seçimine geçildi. Necati Dölay, Eşref Demirağ, Nejat Göral, Ferit Cıvaoğlu, Orhan Ortaç, Kazım Günyeli, Zeki Dilek, Orkan Arsan, Vahe Kehya yönetim kuruluna, Mustafa İnkaya, Firuzan Yalkın, Abdi Yolsel, Cemil Çubukçu haysiyet divanı ve Halit Özer ve Raif Batumlu da murakıp üyeliklerine seçildiler.

 

Kulübün yönetim kuruluna seçilen üyelerin aralarında yapmış oldukları ilk toplantılarında şu vazife taksimi yapılmıştır:

 

Başkan : Necati DÖLAY

İkinci Başkan : Eşref DEMİRAĞ

Genel Sekreter : Ferit CIVAOĞLU

Genel Sekreter Yardımcısı : Nejat GÖRAL

Muhasip : Orhan ARSAN

Veznedar : Kazım GÜNYELİ

Üye : Orhan ORTAÇ

Üye : Zeki DİLEK

Üye : Vahe KEHYA

 

Yapılan nizamname tadiline istinaden Türkiye Filatelist Kulüpleri Federasyonu’nda, kulübü temsil etmeye Eşref Demirağ ile Mustafa İnkaya seçildiler.

 

Böylece, Kadıköy Filatelist Kulübü resmen kurulmuş ve faaliyete başlamış oldu. Yapılan müracaatın kabul edilmesi ile de kulüp, Türkiye Filatelist Kulüpleri Federasyonu’nun bir üyesi haline gelmiştir.

 

Kulüp lokali, zaman içinde evvela Muvakkithane Caddesi’nde bir yere, daga sonra da aynı caddedeki Yeşil Saray İşhanı’nın birinci katına ve nihayet bugünkü Vişne Sokak, Arif İşhanı No:18/1′e nakledilmiş olup, faaliyetine halen bu adreste devam etmektedir.

 

Dernekler yasasının çıkması üzerine kulübün ismi “Kadıköy Filatelistler Derneği” olarak değiştirilmiştir.

 

Derneğimiz, kurulduğundan bugüne kadar Millî, Atatürk Pulları ve Gençlik Sergileri adı altında 15 sergi düzenlemiştir.

 

Derneğimiz adına, gerek yurt içindeki gerekse yurt dışındaki yarışmalı pul sergilerine katılan koleksiyonerlerimiz, bir çok başarılara imza atmış ve madalyalar kazanmışlardır. Derneğimiz, bu koleksiyonerlerimizle iftihar etmekte ve koleksiyon yapmaya başlayan yeni üyelerimizden de aynı başarıları beklemektedir.

bottom of page