top of page

Türkiye’de Postanın Mikrotarihi 1920-2015 

postanin_mikrotarihi.jpg

Yazar: Mehmet AKAN & Timur KURAN
Yayınevi: İşkültür Yayınları
Posta, posta tarihi ve koleksiyon deyince akla hemen pul ve damga gelse de, en az bunlar kadar yaygın kullanılan ve çeşitlilik gösteren posta formlarını sınırlı bir meraklı grubu dışında bilen azdır. Posta malzemelerinin bu araştırılmamış grubuna yönelen iki koleksiyonerin, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti posta formları üzerine yeterli kaynak bulamamaları, onları bu alandaki başvuru kaynağı eksiğini gidermeye yönlendirdi. Türkiye’de Postanın Mikrotarihi sadece posta formlarının Osmanlı döneminde başlayan tarihini belgeleyerek bir katalogunu çıkarmakla kalmıyor. Çeşitli form kategorilerine dair teknik bilgilerin yanı sıra dönemlerinin siyasi, iktisadi, kültürel, sanatsal ve toplumsal normlarını yansıtış biçimlerinden, onları kullananların üzerlerine düştükleri kayıtlara dek pek çok özel ve merak uyandırıcı ayrıntıyı bir arada ele alarak, Türkiye’nin geçmişine yeni bir pencere açıyor

Osmanlı İmparatorluğu ve Erken Dönem Cumhuriyet Fiskalleri

fiskal.jpg

Yazar: Emir Eray SÜLEYMANİYE
Yayınevi: Kişisel basım
Osmanlı imparatorluğunda ve yakın tarih cumhuriyet döneminde kullanılan Fiskal, yardım pulları, sigara rüsumları, Pazar rüsumları. Temizlik rüsumları. gibi çesitli Fiskal ve rüsumların renkli resimlerinin bulunduğu Türkçe ve İngilizce kataloğ

Bütün yönleriyle Pulculuk.jpg
Osmanlı dönemi.jpg
20230122_120815.jpg
Filatelide folklor.jpg

Bütün Yönleriyle Pulculuk

Yazar: Tarık GÜNER
Yayınevi: Kişisel basım 1975
Pulculuk ile ilgili tüm sorulara yanıt verebilen bir kitap. Şarniyer yapıştırmadan, yarışma derecelendirmesi  nasıl yapılıra kadar akla gelen soruların yanıtını bulabileceğiniz bir kitap. Tabii ki bu güzel kitabı artık sahaflarda bulabiliyoruz.

Osmanlı Dönemi Türk Pullarına Giriş
 

Yazar: Uğur A. PEKER
Yayınevi: Kurtuluş Yayınevi 1984
Osmanlı döneminde kullanılan Pullarlarla ilgili çok güzel bilgilerin bulunduğu çok güzel bir kitap. Konularına gelirsek; Hizmete göre pullar, Posta tarifeleri, Tuğralı, ayyıldızlı, aylı, savaş dönemi gib pullarla ilgili çok güzel açıklamalırın bulunduğu bir harika kitap. Ve tabii ki bu güzel kitabı da artık sahaflardan bulabiliyoruz.

 

Pul Rehberi

Yazar: E Adnan ATAÖVER
Yayınevi: Kişisel basım
E.Adnan ATAÖVER'in  yazmış olduğu Pul Rehberi kitabı :Pulculuğa yeni başlayanlar için güzel kaynak kitap. Ne yazık ki yine sahaflarda bulabiliyoruz

Filateli'de Folklor

Yazar: Selim CİHANOĞLU
Yayınevi: Sarıyer Belediyesi Kültür Yayınları
III. bölümden oluşan bu eserde, sırasıyla Folklor (Halkbilim) kelimesinin anlamı ve tanımı, folklorun bilim dallarıyla olan ilişkisi, halkbilim konuları ele alınmakta.

bottom of page