top of page

KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİNE ÜYE OLMA KOŞULLARI

KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ UYARINCA ÜYELİK KOŞUL VE İŞLEMLERİ MADDE 3'TE AÇIKLANMIŞTIR.

 

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde 3 - Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Derneğin asıl üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir. Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Dernek Tüzüğünün 3. Maddesinde belirtilen şartlara uyan gerçek veya tüzel kişiler, ekte bulunan başvuru formunu doldurup, imzaladıktan sonra Dernek adresine gönderirler.

Üye formunuzu doldurduktan sonra aşağıdaki listede belirtilen evrakları da eklemeyi unutmayın. 

  • Yakın zamanda çektirdiğiniz 3 adet fotoğraf

  • Yeni tarihli ikametgah belgesi

  • Üzerinde T.C. kimlik numaranızın da bulunduğu Nüfus kağıdınızın önlü, arkalı fotokopisi 

* Tüzük gereği bir ay askıda kalan üyelik başvurusunun Dernek Yönetimi tarafından kabul edilerek, üye adayına bildirilmesinden sonra, bir defalık “Dernek giriş bedeli” olarak 40 TL ve yıllık 100 TL üyelik aidatı, makbuz karşılığı Dernek adresimizde veya aşağıda belirtilen banka hesap numarasına yatırılmak suretiyle ödenir.

Üyelik kabulünün “üye kayıt defteri’ne” işlenmesinden sonra, düzenlenen resimli üye kimlik kartı üyeye verilerek, başvuru sonlandırılır.

KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİ HESAP BİLGİLERİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 0140 KADIKÖY / İSTANBUL ŞUBESİ

HESAP NO

MÜŞTERİ NO

İBAN

:

:

:

16000050

04689760

TR75 0001 2009 140 0016 0000 50

bottom of page