top of page

GAZİANTEP 2014 MİLLÎ SERGİSİ TÜZÜĞÜ

 

GAZİANTEP 2014 MİLLİ PUL SERGİSİ TÜZÜĞÜ

 • YER VE ZAMAN

 

GAZİANTEP 2014 Milli Pul Sergisi, tarihleri arasında Şehit Kamil Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecektir.Sergi adı bu metinde kısaca “Gaziantep 2014” olarak anılacaktır.

 

ORGANİZASYON VE PATRONAJ

 

Sergi, T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. patronajında, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) tarafından organize edilecektir.

 

KURALLAR

 

Gaziantep 2014 Sergisi şu kurallara göre yapılacaktır.

 

 • FIP sergilerindeki Genel Kurallar (GREX)

 • FIP yarışma sınıfındaki Genel Değerlendirme Kuralları (GREV)

 • FIP Yarışma sınıfındaki Özel Değerlendirme Kuralları (SREV)

 • FIP Sergilerindeki Filatelik Literatür ve Gençlik Sınıflarındaki ilave kurallar

 • GAZİANTEP 2014 Milli Pul Sergisi Özel Kuralları (IREX)

 

4. KATILIMCILAR

 

4.1 Sergiye, Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu’na bağlı derneklerin üyeleri ve Organizasyon  Komitesi tarafından davet edilen koleksiyonlar katılabilir.  Başvuru sahibi aynı zamanda koleksiyonun da sahibi olmak zorundadır.

 

 4.2 Her Yarışmacı sergiye bir koleksiyon ile katılabilecektir. Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu kuralı değiştirebilir.

 

4.3 Koleksiyon sahipleri isterlerse takma adla sergiye katılabilirler. Ancak, bu iştirakçilerin gerçek

hüvviyetlerinin Organizasyon Komitesi’nce bilinmesi zorunludur.

 

4.4 FIP Kuralları gereğince, yarışmacılar daha önceki milli sergilerde büyük vermey ve üzeri madalya almışlarsa, istedikleri takdirde 5 panodan 8 panoya çıkabilirler, istekleri doğrultusunda 5 pano da teşhir edebilirler. Ancak 8 panoya çıktıkları takdirde tekrar 5 panoya dönemezler.

 

5. Katılım Şartları

 

5.1 Başvurular, bu sergi için hazırlanmış başvuru formları ve komiserler aracılığı ile yapılacaktır. Sergilenecek koleksiyonların başlangıç sayfaları, başvuru formuyla birlikte teslim edilecektir.

 

5.2 Başvuru formları elektronik ortamda veya elle, büyük harfle doldurulacaktır. Başvuru formları en geç 15 Mayıs 2014 tarihinde komiserler vasıtasıyla Muzaffer Arda’ya ulaştırılacaktır.

 

5.3 Organizasyon Komitesinin, herhangi bir sebep belirtmeksizin başvuruyu kabul etme, reddetme veya pano kısıtlamasına gitme hakkı vardır.

 

5.4 Başvurularda verilecek bilgiler ve sergi jürisi tarafından yapılacak değerlendirmeler TFDF arşivinde saklanacak, ancak üçüncü şahıslara gösterilmeyecek ve başka bir amaçla kullanılmayacaktır.

Kabul Bildirisi

 

5.5 Organizasyon Komitesi, katılımcıların başvurularına ve ayrılan pano adetlerine 1 Kasım 2014 tarihine kadar olumlu veya olumsuz cevabı, sergi komiserleri aracılığıyla e-posta yoluyla bildirecektir.

Organizasyon Komitesinin kararları kesin olup hiçbir itiraz kabul edilmeyecektir.

 

Katılım Ücretleri

 

 • Tüm sınıflarda, katılım ücreti pano başına 20 TL'dir.

 • Literatür sınıfında, katılım ücreti başvuru başına 20 TL'dir.

 • Gençlik sınıfında katılım ücretsizdir

 • Başvuru ücretleri herhangi bir nedenle iade edilmez.

 

Koleksiyonların Sınıflandırılması

 

 • Organizasyon Komitesi, gerekli gördüğü durumlarda koleksiyonların sınıflarında değişiklik yapabilir.

 • Sergi katalogunda sergiye kabul edilmiş tüm başvurulara yer verilecektir.

 

Sergi Sınıfları

 

GAZİANTEP 2014 Sergisi’nde aşağıda belirtilmiş sınıflarda koleksiyonlar kabul edilecektir.

 

Yarışma Dışı Katılımlar:

 

6. Onur Divanı:

 

 • Uluslararası sergilerde en az bir büyük altın madalya, Balkan sergilerinde "Balkan Büyük Ödülü" veya "Balkan Uluslararası Ödülü", ulusal sergilerde "Büyük Onur Ödülü" almış koleksiyonlar bu sınıfta sergilenir.

 

 • Organizasyon Komitesi tarafından filatelik bilgi ve görgünün arttırılması amacıyla sergiye davet edilecek koleksiyonlar da bu sınıfta sergilenir.

 

7. Jüri Koleksiyonları:

 

 • Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu tarafından seçilecek olan sergi jürisine ait koleksiyonlar, bu sınıfta sergilenir.

 

8. Resmi Katılımlar:

 

- T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş.   (T.C. Posta ve Telgraf teşkilatı Müzesi),

- Pul basımı yapan matbaalar,

         - Pul grafiklerine ait koleksiyon ve materyaller, bu sınıfta sergilenir.

 

9.2 Yarışma Sınıfları Katılımları:

 

9.2.1 Onur Sınıfı: Uluslararası sergilerde en az bir altın madalya, Balkan sergilerinde en az bir büyük altın madalya veya en az iki altın madalya, ulusal sergilerde "Büyük Milli Ödül" veya en az iki büyük altın madalya almış olan koleksiyonlar bu sınıfta yarışırlar.

 

9.2.2 Yarışma Sınıfları:

 

Sınıf 1-Geleneksel Filateli

Sınıf 2-Posta Tarihi

Sınıf 3-Posta Antiyeleri

Sınıf 4-Aerofilateli

Sınıf 5-Tematik Filateli

Sınıf 6-Maximafili

Sınıf 7-Filatelik Literatür 2009 sonrası yayınlanmış dergi, katalog, makale ve kitaplar bu sınıfta yarışırlar. Her yıl çıkan kataloglar ve birden fazla ciltli yayınlar için çıkış yılı sınırlaması yoktur.

 Sınıf 8-Gençlik

8A -10-15 yaşlar arasındaki koleksiyonerler (1 -3 Pano)

8B -16-18 yaşlar arasındaki koleksiyonerler (2-4 Pano)

8C-19-21 yaşlar arasındaki koleksiyonerler (3-5 Pano)

Sınıf 9-Fiskal           

Sınıf 10-Astrofilateli

Sınıf 11-Açık Sınıf

Sınıf 12- "Bir Pano" koleksiyonlar,  hangi yarışma sınıfından katılıyorsa (filatelik literatür sınıfı dışında) katıldığı sınıfın kuralları ile değerlendirilecektir.

Sınıf 13- Modern Filateli

Sınıf 14-Kartpostal sınıfı (deneysel)

 

10. GAZİANTEP 2014 Jürisi, TFDF tarafından görevlendirilmiştir.

 

10.1 Jüri

Başkan : M. Ziya AĞAOĞULLARI

Sekreter : Arman ARI KAN

       Üye :  Mehmet AKAN

       Üye : Saadettin GÜZHAN

       Üye: Kemal GİRAY

       Katpostal Sınıfı Uzman Jürisi :  Korkut ERKAN

       Stajyer Jüri: Atadan TUNACI

       Stajyer Jüri : Muzaffer   ARDA      

 

10.2. Jüri kararları kesin olup bunlara itiraz mümkün değildir.

 

11.  Ödüller ve Madalyalar

 

Ödüller

Milli Büyük Onur Ödülü

Milli Büyük Ödülü

En İyi Gençlik Ödülü

 

Madalyalar

 

Büyük Altın Madalya (95 ve üstü puan)

Altın Madalya (90-94 puan)

Büyük Vermey (85-89 puan)

Vermey Madalya (80-84 puan)

Büyük Gümüş Madalya (75-79 puan)

Gümüş Madalya (70-74 puan)

Bronz-Gümüş Madalya (65-69 puan)

Bronz Madalya (60-64 puan)

Madalyaların  tümü değersiz  madenden olacaktır.

Ayrıca sergiye her katılan, bir diploma veya katılım belgesi alacaktır.

Bir Pano Koleksiyonlar

 

"Bir Pano" koleksiyonların amacı, yeni koleksiyonerleri yüreklendirmek ve mevcut ileri koleksiyonerlerin de birden fazla panoda gösterilemeyecek konulardaki koleksiyonlarını sergilemelerini sağlamaktır.

"Bir Pano" koleksiyonlar FIP koleksiyon sınıflarında (filatelik literatür dışında) bir pano olarak gösterilebilir.

Konuların bir panoda anlatılabilir büyüklükte olması önemli bir ölçüttür.

Çeşitli örnekler vermek gerekirse, Osmanlı posta tarihini bir panoda anlatmak mümkün değildir, öte yandan Mudurnu kasabasının posta tarihi bir pano için uygun bir konudur. Daha önce etütleri yapılmış çok uzun bir seri olan Ayyıldız Pullarını bir panoda anlatmak uygun değildir ama 10. Yıl Serisi bir pano için uygundur. Yine başka bir örnek olarak, Osmanlı Ticaret Yaşamı bir pano için uygun değilken, İpek Kozası Ticareti bir pano için uygun bir konudur.

Bir koleksiyoner daha önce yarışma sınıfında 5 veya daha fazla pano ile gösterdiği koleksiyonunu veya koleksiyonunun içinden malzemeleri aynı başlıkla 1 pano olarak gösteremez.

 

Altın

Vermey  Gümüş

Bronz

 

 

90 ve üstü puan

80-89 puan

70-79 puan

60-69 puan

 

"Bir Pano" koleksiyonların değerlendirme ölçütü ait oldukları sınıfa göre yapılır.

 

"Bir Pano" koleksiyonlar, aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.

 

13. Açık Sınıf Özel Kuralları

13.1 Açık Sınıf: Açık sınıf koleksiyonların amacı FlP'in geleneksel koleksiyonların dışında gördüğü filatelik olmayan malzemelerin de belli bir standart içinde sergilenmesini sağlamaktır. Daha önce FIP tarafından deneysel olarak kabul edilen bu sınıf  Jakarta’da 24 Haziran 2012’de  yapılan  72 ci Fip Kongresi kararıyla yarışma sınıfı olarak kabul edilmiştir.

13.1.1 Açık sınıfta koleksiyonerler en az 3, en fazla 8 pano koleksiyonlarını sergileyebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sınıf için 3 panodur.

 FIP kararı ile 5 olan  üst pano sınıfı 8 olmuştur. Geçmiş Milli Sergilerde puan olarak 85 ve üstünü alan koleksiyonların 8 pano olarak bu sergiye katılma hakları vardır.

 

Bir koleksiyoner, yarışma sınıfında daha önce sergilediği koleksiyonunu daha az pano sayısında gösteremez.

Filatelik olmayan malzemenin oranı FIP kurallarında en fazla %50 dir. TFDF bu konuda milli sergilerde FIP kurallarına uymaktadır.

Filatelik olmayan malzemenin ne olduğu tamamen koleksiyonerlerin seçimine ve yaratıcılığına kalmıştır. Ancak malzemelerin orijinal olması gerekli olup fotokopiler kabul edilmeyecektir. (Sosyal tarih malzemeleri, makbuzlar, reklam etiketleri, fotoğraf, telefon kartları, para, faturalar, jeton, kartpostal, bilet, piyango, gazete vs...)

Filatelik olmayan malzemelerin kimyasal madde içermemesi, biyolojik zararı olmaması ve kalınlık larının 5 mm'yi geçmemesi gereklidir

.

Çift taraflı malzemelerde, orijinal olarak sergilenen taraf esas alınacaktır. Orijinal malzemenin arka yüzü fotokopisi %20 küçültülerek gösterilir.

Konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.

Filatelik olmayan malzemenin filatelik malzeme ile nasıl bağlandığı ve kullanıldığı ve kullanımdaki yaratıcılık, özgünlük bir jüri değerlendirme ölçütüdür.

Akraba olmamak şartıyla iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.

Açık Sınıfta Değerlendirme

- Başlık, fikir ve yaratıcılık………………………….    20 puan

              - Konunun nasıl işlendiği……………………………    40 puan

                                 - Plan ve geliştirme       20 puan

                                 - Araştırma ve bilgi       20 puan

              - Malzeme …………………………………… …….            30 puan

                                 -Kondüsyon ve nadirlik 15 puan

                                 -Filatelik olmayan malzemenin akıllıca

                                   kullanımı                     15 puan

               -Takdim …………………………………………………………………..     10 puan

                                                                                    Toplam 100 puan

 

 

 

 

13.2. Kartpostal Sınıfı

 

                13.2.1 Posta sisteminde taşınan ve posta hizmeti için posta idareleri dışındaki kişi, kurum ve şirketlerin yayınladığı, matbaa baskısı veya fotografik metodla çoğaltılmış resimli posta kartları, fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebatlarındaki postadan geçmiş fotokartlar ve yaklaşık kartpostal ebadlarındaki postadan geçmiş fotoğrafların sergilenebilmesi amacıyla TFDF deneysel bir yarışma sınıfı açmıştır.          

            13.2.2 Bu özel kurallar; tanımı yapılmış olan kartpostal ve fotokartların milli pul sergilerinde yarışma sınıfı olarak değerlendirilmesi için geliştirilmiş ve FIP ile TFDF’nin genel kurallarından uyarlanmıştır.

13.2.3 Bu koleksiyonlar konu, bölgesel, dönemsel, tematik, editöre göre, artiste, baskı tekniğine, kullanım türüne göre veya burada yazılmamış farklı bir şekilde gruplanıp sergilenebilir.

13.2.4 Konunun orijinalliği bir değerlendirme ölçütü olup, konunun önemi bir jüri değerlendirme ölçütü değildir.

13.2.5 TFDF açısından bu sınıf henüz deneyseldir, şartları ve kuralları sürekli değişecek ve geliştirilecektir.

13.2.6 Kartpostal sınıfına koleksiyonerler en az 1 en fazla 5 pano ile katılabilirler.

13.2.7 Belli oranda filatelik (postadan geçmiş) malzeme kullanmak 5 puanlık bir değerlendirme ölçütü olmakla beraber, koleksiyonlara filatelik malzeme konulması zorunluluğu yoktur. Tamamen damgasız kartlardan oluşmuş bir koleksiyon da sergilenebilir.

13.2.8 Kartpostal koleksiyonlarında seçilen konuyla ilgili başlıklı zarf, orijinal fotoğraf, konuyla ilgili fatura, reklam ve ilgili malzeme konulabilir. Bu tür malzemenin oranı % 15’i geçmemelidir.

13.2.9 Başlangıç sayfası ve plan gerekmektedir.

13.2.10 Bu sınıf tamamen milli olup, alınan ödüllerin uluslararası karşılığı yoktur. Bu sınıfın değerlendirilmesi kendine özeldir.

13.2.11 Akraba olmamak şartıyla, iki farklı kişi ortak koleksiyon sergileyebilir.

13.2.12 Değerlendirme ve madalyalar

 

-Bilgi ve kişisel araştırma…………………..30 puan

            Konu üzerindeki bilgi       15 puan

            Kartlar hakkında bilgi       15 puan

-Orijinallik ve konunun işlenişi……………35 puan

            Başlangıç sayfası ve plan    5 puan

            Orijinallik                           5 puan

            Konunun işlenmesi          20 puan

            Filatelik kullanım               5 puan

 

 

-Kondüsyon ve Nadirlik……………………20 puan

            Kondüsyon                       10 puan

            Nadirlik                            10 puan

-Takdim……………………………………..15 puan

 

Kartpostal sınıfı, FIP tarafından kabul edilmediği için madalyalar FIP standartlarından farklıdır.

 

Pırlanta madalya       : 90 ve üstü puan

Elmas madalya          : 80-89 puan

Yakut madalya          : 70-79 puan

Zümrüt madalya        : 60-69 puan

 

 

Kartpostal Sınıfı Uzman Jürisi T.F.D.F nu akredite milli jüri üyesi değildir . Yalnız deneysel olan ‘Kartpostal’ sınıfına T.F.D.F tarafından uzman olarak davet edilmiştir ve bu sınıfın  değerlendirmesine katılacaktır.

Kartpostal sınıfı, FIP tarafından kabul edilmediği için madalyalar FIP ‘de geçerliliği yoktur ve aldığı derece ne olursa olsun, Milli Büyük Ödüle aday olamazlar.

 

 

13.3 Modern Filateli

 

Fip tarafından ‘Promosyonel Sınıf ‘ diye de adlandırılan ‘Modern Filateli’ sınıflarında sergilendiği zaman değerlendirme kriterleri içinde  bir olumsuz rekabete uğrayacak modern malzemenin de sergilenebilmesi ve yarışmalara kabul edilmesi ve sınıfı içinde  madalya alabilmesi içindir. Amaç  yeni koleksiyoner kazanmak ve organizasyon komiteleri aracılığıyla filateliye yeni açılımlar sağlamaktır.

Bu sınıfın kuralları:

     13.3.1  Modern Filateli Sınıfında yalnız Geleneksel, Posta Tarihi ve Posta Antiyesi koleksiyonları kabul edilmektedir.

     13.3.2   Bu sınıfta, serginin yapılacağı yıldan 20 yıl öncesi zaman aralığındaki koleksiyonlar kabul edilecektir.

Gaziantep 2014 Sergisi için 1994-2014 aralığındaki emisyonlarla hazırlanmış koleksiyonlar ‘Modern Filateli’ sınıfında değerlendirilecektir.

    13.3.3 ‘Modern Filateli’ sınıfında  en az 3, en fazla 5 pano koleksiyonlarını sergileyebilirler. Yani geleneksel koleksiyonların alt limiti olan 5 pano zorunluluğu bu sınıf için 3 panodur.

    13.3.4  Değerlendirme ve Madalyalar kendi sınıfındaki kriterlere göre yapılacaktır.

Örneğin ‘1995 den bu yana Türkiye Cumhuriyeti Posta Antiyeleri’ konulu bir koleksiyon Antiye Sınıfı nasıl değerlendiriliyorsa aynı şekilde değerlendirilecektir.

    FIP resmi sitesinde verilen bilgiye göre: Pano kısıtlaması, önem ve gelişme açısından       değerlendirildiğinde bu sınıfta ‘Büyük Altın’ madalya almak henüz mümkün değildir.

 

    

 14. Panolar ve Ebatlar

 

Sergide her biri şeffaf koruyuculu, yüksekliği 29.5 cm, genişliği ise 24.5 cm'yi geçmeyen 16 föy kapasiteli ve 4 sıralı panolar kullanılacaktır.

Sergide, yukarıda belirtilen boyutlardan daha büyük sayfalar kabul edilebilir, ancak bunlar standart boyutların katları olmalı ve Organizasyon Komitesine önceden bildirilerek onay alınmalıdır. Föy numaraları tercihen ön yüz, sağ alt köşede olmalıdır.

Ayrılan pano sayısına ve boyutlarına sığmayan koleksiyonlar sergilenmeyecek ve değerlendirilmeyecektir. Organizasyon Komitesi bu çeşit koleksiyonlardan sorumlu tutulamaz.

Pano Sınırlaması

Katılımcılar sınıfına ve geçmiş ödüllerine göre 5 ve 8 pano olarak başvuracaklardır. Başvuru pano sayısını geçerse, Organizasyon Komitesi FIP kurallarına göre kısıtlama yapacaktır.

Eksper Sertifikası

Tüm sergiler TFDF tarafından atanmış Eksper Komitesi tarafından incelenecek ve sahte ve taklit malzemeler bir rapor halinde komiserlere bildirilecektir.

Mevcut eksper raporları föylerin arkasına konulmalı veya "E" harfi ile belirtilen bir dosyada komiserler aracılığı ile teslim edilmelidir.

Sigorta ve Güvenlik

Organizasyon Komitesi, sergi güvenliği için gerekli tedbirleri alacaktır.

Koleksiyon sahipleri, teşhir ettikleri koleksiyonlara kişisel olarak "ali risks" sigortası yaptırmalıdırlar. Organizasyon Komitesinin bu konuda bir sorumluluğu yoktur.

Kurallara Uyma Anlaşması

Sergi sahiplerinin başvuru formlarındaki imzaları, tüm FIP ve sergi özel kurallarını kabul ettikleri anlamına gelmektedir.

Koleksiyonların Teslim Alınması ve İadesi

Koleksiyonlar dernek komiserleri tarafından sergide ilgililere (trezör) daha önce ekli yazıları ile gönderilmiş özel zarflar içinde 1 adet değerlendirme tutanağı ile birlikte 11 Kasım 2014 tarihine kadar teslim edecektir. Bu tarihten sonra trezör hiçbir koleksiyonu teslim almayacaktır.

Koleksiyonlar föylere monte edilmiş, föyler ön taraftan numaralanmış ve şeffaf muhafaza içine yerleştirilmiş olmalıdır. Albüm yaprakları içine yerleştirilmiş olan

koleksiyonlar sergilenmeyecektir.

Yarışma sonunda koleksiyonlar, sergiye girişleri hangi yolla yapılmış ise yine aynı yolla iade edilecektir.

Yarışma sırasında hiçbir koleksiyon yarışmadan çekilemez ve değiştirilemez.

Koleksiyonların montaj ve demontajı ilgili komiserler ve Organizasyon Komitesinin belirlediği özel komite tarafından yapılacaktır.

19.6 Montaj ve demontaj sırasında görevliler ve Organizasyon Komitesinin özel izin verdiği kimseler dışında kimse yarışma salonuna giremez.

Güvenlik

Sergi Organizasyon Komitesi, serginin güvenliği için, güvenlik kuvvetlerine gerekli başvuruyu yapacaktır.

T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş., Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu, Sergi Organizasyon Komitesi, yardımcı komiteler herhangi bir nedenle koleksiyonların sergi yerinde tamamen veya kısmen hasar görmesinden veya kaybından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

Koleksiyonerler, koleksiyonlarını "all risks" sigorta ettirmeye mecburdurlar. Aksi şekilde davranan koleksiyonerler koleksiyonun kaybından ve hasarından dolayı Organizasyon Komitesini mesul tutamazlar ve herhangi bir hüküm veya cezai talepte bulunamazlar.

Genel Konular

Sergi salonuna giriş ücretsizdir. Her koleksiyon sahibine ücretsiz olarak bir katalog verilecektir.

Yarışmada öncelikle bu yönetmelik, yönetmeliğin yetersiz kaldığı yerlerde ise ilgili FIP kuralları geçerlidir.

Organizasyon Komitesi gerekli gördüğü takdirde bu yönetmelikte değişiklik yapabileceği gibi, yönetmeliğin yorumlanmasından çıkabilecek anlaşmazlıklarda da kararı kendisi verecektir.

İletişim Adresleri

  

 

Muzaffer ARDA –Topkapı Maltepe Cad Obaköy İş Merkezi No: 11/138

                             C Blok  Bayrampaşa-İstanbul

İş tel : 212  567 25 80

GSM :533 348 47 22

Eposta : Muzafferarda@hotmail.com

bottom of page