top of page

Gaziantep 2014 Millî Pul Sergisi Katılımcılarımıza Duyuru:

Sergiye derneğimizden katılacak olan koleksiyonerlerimizin; koleksiyonlarını, derneğimiz sergi komiseri Sayın Nihat Çimrin'e 1-5 Kasım 2014 tarihleri arasında ulaştırmalarını önemle duyururuz.

 

bottom of page