top of page

KADIKÖY FİLATELİSTLER DERNEĞİ

11 MART 2018 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Kadıköy Filatelistler Derneği’nin değerli delegeleri,

 

Kadıköy Filatelistler Derneği’nin Olağan Genel Kurulu, 11 Mart 2018 Pazar günü (2'nci toplantı) saat 11:00’da Kadıköy Filatelistler Derneği lokalinde aşağıdaki gündemle ve çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

 

Saygılarımızla,

Kadıköy Filatelistler Derneği Yönetim Kurulu

 

GÜNDEM:

  1. Açılış ve yoklama

  2. Kongre Başkanlık Divanı seçimi

  3. Saygı duruşu

  4. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun okunması ve müzakeresi

  5. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibraları

  6. Tahmini bütçenin okunması, müzakeresi ve oylanması

  7. Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu ve Federasyon Delegelerinin Asil ve Yedek üyelerinin seçimi

  8. Dilek ve temenniler

bottom of page